Deze juridische kennisgeving regelt de algemene voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de website die toegankelijk is via www.choosebyfelice.com die CHOOSEBYFELICE Company ter beschikking stelt aan internetgebruikers.

Het gebruik van de website impliceert de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van elke resolutie die in deze juridische kennisgeving is opgenomen.Daarom moet de gebruiker de huidige juridische kennisgeving aandachtig lezen telkens wanneer de website wordt bezocht, aangezien de gebruiksvoorwaarden onderhevig zijn aan wijzigingen naar het oordeel van de eigenaar van de website, of als gevolg van juridische, juridische criteria of veranderingen in de zakelijke praktijk.

1.EIGENDOM VAN DE WEBSITE.

Bedrijfsnaam: CHOOSEBYFELICE 

Vestigingsplaats: Verlengde Kerkeboslaan 4 2244BW Wassenaar Holland

E-mail: neem contact met ons op

2.ONDERWERP.

De website biedt gebruikers toegang tot informatie en diensten die door CHOOSEBYFELICE worden aangeboden aan mensen en organisaties die daarin geïnteresseerd zijn.

3.TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

3.1 De toegang tot deze website is gratis voor de gebruikers.

3.2 Gebruikersregistratie.De toegang tot en het gebruik van de website vereisen geen voorafgaand abonnement of registratie van de gebruikers.

4.INHOUD VAN DE WEBSITE.

De voertaal van de eigenaar is Nederlands & Engels. CHOOSEBYFELICE is niet verantwoordelijk voor het gebrek aan begrip of begrip van de taal door de gebruiker, noch voor de gevolgen daarvan.

CHOOSEBYFELICE mag de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, evenals de inhoud verwijderen of wijzigen binnen de website, evenals de toegang ervan, vrij en zonder rechtvaardiging, en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die dit voor de gebruikers kan hebben.

Het gebruik van de inhoud van de website om advertenties te adverteren, in te huren of te verspreiden, of om eigen informatie of van derden te bezitten zonder de toestemming van CHOOSEBYFELICE of om reclame van informatie door te sturen, via de diensten of informatie die beschikbaar is voor de gebruikers, ongeacht het gebruik ervan gratis of niet.

Links en hyperlinks die door derden op hun websites zijn toegevoegd en die de website adresseren, zullen doorverwijzen naar de website, waarbij ze niet direct of indirect valse, onnauwkeurige of verwarrende indicaties kunnen aantonen, noch ontrouwe of ongeoorloofde acties ondernemen tegen CHOOSEBYFELICE.

5.BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Zowel de toegang tot de website als het gebruik zonder toestemming van de informatie op een dergelijke website is de verantwoordelijkheid van de persoon die dit doet. CHOOSEBYFELICE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gevolg, schade of schade die kan voortvloeien uit deze toegang tot of gebruik van informatie. CHOOSEBYFELICE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige beveiligingsfout die kan worden veroorzaakt, noch voor de schade die wordt toegebracht aan het IT-systeem van de gebruiker (hardware en software), of aan mappen of documenten op een dergelijke computer, als gevolg van:

  • Aanwezigheid van een virus op de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten en inhoud van de website.
  • Browser defect.
  • en/of verouderde versies ervan.

CHOOSEBYFELICE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de aansprakelijkheid en snelheid van hyperlinks die op de website zijn toegevoegd om naar anderen te verwijzen. CHOOSEBYFELICE garandeert de bruikbaarheid van die links niet en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of diensten waartoe de gebruiker toegang heeft via deze links, noch voor het functioneren van deze websites.

CHOOSEBYFELICE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor virussen of andere computerprogramma's die de computersystemen of apparatuur van gebruikers beschadigen of kunnen beschadigen bij het bezoeken van de website of andere websites die mogelijk zijn geopend via links op deze website.

6.GEBRUIK VAN "COOKIES".

De website maakt gebruik van cookies, ons Cookiebeleid, dat vertrouwelijkheid en privacy respecteert, is beschikbaar voor raadpleging.

7.INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM.

Alle rechten op industrieel en intellectueel eigendom van de website, evenals alle inhoud ervan, zijn eigendom van CHOOSEBYFELICE. Elk gebruik van de website of de inhoud ervan moet uitsluitend voor CHOOSEBYFELICE doeleinden zijn.

Het is exclusief voorbehouden aan CHOOSEBYFELICE voor elk ander gebruik dat inhoudt kopiëren, reproduceren, distribueren, transformeren, openbare communicatie of enige andere soortgelijke actie, van een deel of de gehele inhoud van deze website, en dus is het geen enkele gebruiker toegestaan deze acties uitvoeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CHOOSEBYFELICE.

8.TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE.

Deze juridische kennisgeving zal worden geïnterpreteerd en beheerst in overeenstemming met de Nederlandse wet. CHOOSEBYFELICE en de gebruikers dienen uitdrukkelijk af te zien van elk ander forum dat met hen correspondeert en onderwerpen zich aan de tribunalen en rechtbanken van het fysieke adres van de gebruiker voor elke controverse die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website. In het geval dat het fysieke adres van de gebruiker zich buiten Nederland bevindt, onderwerpen CHOOSEBYFELICE en de gebruiker zich, uitdrukkelijk afgezien van elk ander forum, aan de Rechtbanken en Rechtbanken van de kantoren in Den Haag, Nederland.